Spotkanie

16 . listopada odbyły się wybory na stanowisko sekretarza Koła Naukowego Studentów Fizyki, został nim Karol Własiuk.

Podczas spotkania omówiono również dalszą działalność koła oraz wygłoszony został referat na temat doświadczenia prezentującego możliwości techniki fluorescencji czasowo-rozdzielczej.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Zebranie 14.12.2017

W czwartek 14 grudnia o godzinie 15:15 w sali F1 odbędzie się kolejne zebranie Koła studenckiego.
Członkowie KNSF obecność obowiązkowa.

Studencie, jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w spotkaniu oraz pracach koła – zapraszamy!

Konferencja PANIC 2015

Koło naukowe „PhoBiA” – Photonics and Bionanotechnology Association pragnie zaprosić doktorantów i studentów na konferencję Phobia Annual Nanophotonics International Conference „PANIC 2015”, która odbędzie się w dniach 20 – 23 kwietnia 2015 na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu. Konferencja PANIC 2015 będzie utrzymana w duchu poprzednich pięciu edycji z zachowaniem interdyscyplinarnego charakteru. Tematyka konferencji dotyczy dziedzin z pogranicza fizyki, chemii i biologii takich jak fotonika, nanotechnologia, biofotonika, inżynieria materiałowa i elektronika organiczna.

Podstawowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na załączonym plakacie. Więcej szczegółów pojawi się niedługo na stronie internetowej panic2015.pwr.wroc.pl.

Zebranie KNSF 25.03.2015

W środę 25 marca 2015 o godzinie 17.00 w sali F4 odbędzie się zebranie naszego Koła.
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów fizyki i kierunków pokrewnych zainteresowanych działalnością w Kole Naukowym.
Członkowie KNSF obecność obowiązkowa!

Zebranie KNSF 22.01.2015

W czwartek 22 stycznia 2015 r. w sali F4 o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Koła. Na zebraniu omówimy sprawy bieżące Koła i przedyskutujemy plany na najbliższą przyszłość KNSF. Dodatkowo zostaną przedstawione pomysły na projekt naukowy realizowany w ramach działalności Koła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów fizyki i kierunków pokrewnych zainteresowanych działalnością w Kole Naukowym.
Członkowie KNSF obecność obowiązkowa!

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie