Kontakt

Koło Naukowe Studentów Fizyki
Instytut Fizyki UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, pokój 021
20-031 Lublin
telefon 537-55-52

e-mail: knsf.umcs@gmail.com